Villaförsäkring

Så kallade villaförsäkringar är särskilda försäkringar avsedda för dem som bor i villa och äger dem. Det finns två sorters vanligt förekommande villaförsäkringar i Sverige idag: så kallade villaförsäkringar och villahemförsäkringar.

De så kallade villaförsäkringarna erbjuder ett försäkringsskydd för själva villan, dvs. byggnaden man bor i, samt för tomten som villan står på. Dock täcker denna försäkring inte något inuti villan, så har man bara en villaförsäkring, bör man komplettera denna med en hemförsäkring också.

villahemförsäkringar är kombinationsförsäkringar

Villaförsäkringar – Särskilda hemförsäkringar för villaägare

Så kallade villahemförsäkringar är dock kombinationsförsäkringar, eftersom de kombinerar både en villaförsäkring och en hemförsäkring i en och samma försäkring. Den som har en villahemförsäkring behöver därför inte teckna en hemförsäkring separat, utan det bör räcka med villahemförsäkringen.

 

Vill man ha ett så komplett försäkringsskydd som möjligt som villaägare är det förstås en villahemförsäkring man ska ha, men villaförsäkringar erbjuds eftersom alla kanske inte vill försäkra sig själva och sitt lösöre i bostaden och eftersom vissa har en hemförsäkring redan automatiskt, t.ex. via facket. Ett annat skäl till att bara ha en villaförsäkring är att man faktiskt inte bor i villan själv, fast man äger den, utan man t.ex. hyr ut den, för då har ju i regel hyresgästen en egen hemförsäkring.

vattenläckage och vattenskador

Villaförsäkringar innehåller försäkringsmoment för bränder, explosioner och blixtnedslag, för vattenläckage och vattenskador, för stöld och skadegörelse, för naturkatastrofer som en storm eller hagel, samt skador som orsakas av skadedjur och annat vilt. Dessutom läggs moment för rättsskyddsförsäkring om man hamnar i en rättslig tvist som villaägare till, samt en ansvarsförsäkring, om man blir skadeståndsskyldig som villaägare. Villahemförsäkringar innehåller utöver allt detta moment för personskydd samt för lösöre.

 

Priset på en villaförsäkring beror på en rad olika faktorer, så som var villan är belägen, eftersom den kan anses vara olika utsatt för naturens krafter beroende på lägen, men sannolikheten är förstås också större att man drabbas av inbrott och skadegörelse i vissa områden. Priserna på villaförsäkringar avspeglar detta, samt t.ex. hur gammal villan är, dvs. när den byggdes, för att bara nämna några exempel. Priset varierar därför stort mellan olika villor som är försäkrade.