Motorcykelförsäkringar

Att få äga en motorcykel och njuta av farten och friheten när man susar fram efter vägarna är mångas högsta dröm. Och många gör också verklighet av drömmen någon gång i livet. En del passar på att njuta av livet tidigt, innan man skaffar familj och barn som kräver sitt. Och andra väntar och skaffar den där efterlängtade cykeln när barnen vuxit upp och man får större utrymme för egna intressen igen. När vintern släpper taget om vårt avlånga land och de första vårtecknen visar sig brukar också de första motorcyklarna komma ur sina gömslen. För de flesta väljer bilen på vintern, kanske mest av säkerhetsskäl.

du måste ha en trafikförsäkring innan du vrider om startnyckeln

Att få köra hem på sin egen motorcykel när man har gjort sitt livs affär är förstås en alldeles speciell känsla. Men, glöm inte att du måste ha en trafikförsäkring innan du vrider om startnyckeln. För, enligt svensk lag, måste du ha en trafikförsäkring på ditt fordon, vare sig det är en motorcykel, bil eller annat fordon. Många tror att den gamla ägarens försäkring gäller de första dagarna, men det stämmer inte. Det finns också en ganska vanlig missuppfattning om att man bara behöver ha en försäkring om man tänker köra fordonet på vägen, men det stämmer inte heller. Om inte motorcykeln är avställd, eller avregistrerad, måste du ha den försäkrad från första stund oavsett om den är i körbart skick eller inte.

När du tecknar en trafikförsäkring kommer du att ha ett försäkringsskydd som är till hjälp för dina medtrafikanter om olyckan skulle vara framme. Trafikförsäkringen täcker personskador vid trafikolycka, samt ger också ett egendomsskydd för annans egendom. Du kan också få ersättning för kläder och saker du har på dig om de skadas vid en olycka. Däremot får du ingenting för skador på din motorcykel eller på eventuella ägodelar som du transporterar på cykeln. För att också ha ett försäkringsskydd för motorcykel och egendom måste du teckna en motorcykelförsäkring. Det är alltså samma principer som gäller för motorcykel som för bil. Och en motorcykelförsäkring är också utformad på samma sätt som en bilförsäkring. Du kan välja mellan en helförsäkring och en halvförsäkring beroende på hur omfattande skydd du vill ha.

helförsäkringen också omfattar ett vagnskadeskydd

Den största skillnaden mellan dessa försäkringsformer är att helförsäkringen också omfattar ett vagnskadeskydd. För övrigt ger de båda motorcykelförsäkringarna ersättning för skador som uppkommer i samband med trafikolycka, brand eller stöld. Och du får ersättning för skador, eller förlust, på både din motorcykel och de saker du förvarar på cykeln. Försäkringen ersätter också glasskador och vissa maskinskador. Dessutom ger försäkringen hjälp med räddning och rättsskydd. Räddning innebär att du får ersättning för transport av motorcykel, förare och passagerare om motorcykeln skadats, råkat ut för ett driftsstopp eller har blivit stulen. Rättsskyddet hjälper till med både advokat- och rättegångskostnader om det uppstår en tvist som dras till rättegång. Och detta gäller inte enbart vid trafikolycka utan gäller också tvister i samband med köp, försäljning eller reparation av motorcykeln. Motorcykelförsäkringen kan, med andra ord, vara bra att ha även om du inte råkar ut för olyckor.